استعلام قیمت نسخه شرکتی
نام
تلفن
شرکت
ایمیل
نوع شرکت دولتی خصوصی
نوع خرید خرید جدید تمدید
تعداد کامپیوتر های موجود 1-10 10-100 100-500 500-1000 1000
حداقل بودجه
حاکثر بودجه
در حال حاضر از کدام آنتی ویروس استفاده می کنید؟
انتخاب آنتی ویروس مورد نظر
Migration
آیا از اینترنت گیت وی(Internt Gateway) مانند ISA یا فایروال سخت افزاری استفاده می کنید؟ بله خیر
چند روز تا تمدید آنتی ویروس فرصت دارید؟
توضیحات